Västmanland Kväve (N)

Västmanland Kväve (N)

Upptäckt av apotekare i Köping

Kväve är ett grundämne som omger oss. Kväveatomen förekommer i många föreningar, men viktigast är kvävgasen. Den består av två kväveatomer och utgör cirka 78 volyms-% av den luft vi andas.

Kväve är en förutsättning för livet. Tillsammans med kol, väte och syre bildar kväve proteiner vilka i sin tur bildar alla levande organismer på vår jord. Även molekylerna som bildar vår genetiska kod, DNA, innehåller kväve.

Kvävgasens upptäckt tillskrivs vanligen engelsmannen Daniel Rutherford och året 1772. Ungefär vid samma tid gjorde den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele, apotekare i Köping oberoende och liktydiga observationer.