Västergötland Uran (U)

Västergötland Uran (U)

Ett strategiskt viktigt grundämne

I Västergötlands alunskiffrar har Sverige en egen fyndighet av uran. Den bearbetas dock inte längre. Under det kalla krigets dagar på 1960-talet var det annorlunda- då ansågs egen utvinning av uran värdefullt.

Uran har två viktiga isotoper, uran 235 och uran 238. Uran 235 är den klyvbara isotopen, men den utgör bara 0,7% av naturligt uran. Uran till kärnkraftsreaktorer måste därför anrikas och idag importerar Sverige anrikat uran.

Halveringstiden för uran 238 är 4,5 miljarder år. Slutprodukten är bly 206. Den långa halveringstiden gör det möjligt att bestämma åldern på mineral. Åldern uppskattas genom att man mäter förhållandet mellan uran 238 och bly 206.