Västerbotten Guld (Au)

Västerbotten Guld (Au)

Bolidengruvan, guldutvinning i Rönnskär

Guld är utan konkurrens vårt mest symbolladdade grundämne: det står för rikedom, makt och framgång och vårt språk är fullt av uttryck för detta såsom ett gyllene tillfälle, guldkantad, guldålder, guldkorn osv. Guldföremål bevarar sin lyster över mycket lång tid, medan andra metaller får mörka beläggningar.

Bolidengruvan i Västerbotten har varit den största guldgruvan i Norden. Där bröts under de 40 aktiva åren 128 ton guld.

Guld är en ädel metall som inte ens angrips av koncentrerade syror och baser. För att lösa upp guld krävs speciella lösningsmedel, t. ex. kungsvatten, en blandning av koncentrerad saltsyra och koncentrerad salpetersyra.