Södermanland Kobolt (Co)

Södermanland Kobolt (Co)

Bergtrollets metall

En gruva värd att besöka är vackra Koppartorp söder om Nyköping. Där utvanns tidigare både koppar och kobolt. Kobolt i ren form är svår att utvinna. Metallen är ofta en biprodukt från koppar-, nickel- och tenngruvor.

Kobolt förvirrade länge gruvindustrin. Till utseendet påminde det om silver, men vid smältning förvandlades ”silvermalmen”. Man trodde det var trollen som spelade gruvmännen ett spratt. Kobolt betyder ”bergstroll”.

År 1735 visade den svenske kemisten Georg Brandt att kobolt var ett grundämne. Kobolt blev därmed det första grundämne som identifierades i Sverige. Numera är kobolt känt för att ge värdefulla egenskaper till legeringar.