Östergötland Fosfor (P)

Östergötland Fosfor (P)

Gödning i gammal kulturbygd

För jordbruksbygden Östergötland är fosfor ett mycket viktigt naturligt gödningsämne. Själv använder du fosfor i form av fosfater när din kropp lagrar och omvandlar maten du äter till uppbyggnad av t. ex. proteiner.

Att vi undviker fosfat i tvättmedel beror alltså inte på att fosfater är onyttiga. Tvärtom, avloppsvatten med fosfater är rena gödningsmedlet. Men när det hamnar på fel ställe växer sjöarna igen och djurlivet hämmas.

Numera tar reningsverken bort ca 90% av fosforn i avloppsvattnet. Slammet som blir kvar kan återföras till jorden. Då har fosforn gått sitt kretslopp – från åker till växt till människa till vatten till slam och tillbaka till åkern.