Öland Jod (I)

Öland Jod (I)

Tång gödning för trädgårdsland

Tången längs Ölands stränder innehåller grundämnet jod. Brist på jod är den vanligaste orsaken till sköldkörtelsjukdomar i världen. I Sverige förekommer i princip inte jodbrist eftersom vissa livsmedel är jodberikade.

Blåstången har haft många användningsområden, bl. a. samlades den in från strändernas tångvallar och användes för att gödsla åkrarna och till att täcka tak. Aska från bränd tång kunde fungera som ersättning för salt.

Sedan gammalt har tång också använts inom medicinen. Enligt Svenska Pharmaceutiska Växter från 1872 kan blåstång användas mot skrofler, en form av tuberkulos hos barn. På senare tid har blåstång figurerat både i bantningsmedel och hudkrämer.