Ångermanland Kol (C)

Ångermanland Kol (C)

Kolets kemi

Kol intar en central ställning bland alla grundämnen. Ämnet ingår i all levande materia och är en förutsättning för liv. Kolföreningarnas kemi är ett så omfattande vetenskapsområde att det fått ett eget namn, organisk kemi.

Ångermanlands anknytning till grundämnet kol är också förknippat med det omfattande skogslandskapet. Skogen binder koldioxid och ger energirik ved som kan förädlas till sågade trävaror, massa, papper och biobaserade kemikalier.